Leereffect van kleine wijziging met grote gevolgen

Integratie

Veranderen naast stabiliteit

Veel medewerkers van bedrijven in allerlei sectoren zijn in het verleden nooit geselecteerd op hun veranderingsvermogen. Een baan was er voor lange tijd, zo niet voor het leven. Zeker in sectoren waar er goed geld verdiend werd en er relatief weinig veranderde, speelde dit. Een voorbeeld hiervan is de verzekeringsbranche. Deze geringe veranderingsgezindheid is ook verklaarbaar: werkgevers in deze bedrijfstak wilden vooral stabiliteit en dan wil je medewerkers met andere competenties. Daar werden zij ook op geselecteerd.

Hier liep ik tegenaan toen mijn opdrachtgever, de grootste transportverzekeraar van Nederland, mij vroeg om een tweetal door hen geacquireerde scheepverzekeraars te integreren in hun eigen activiteiten. Deze aankoop had een strategische achtergrond namelijk het kunnen gaan aanbieden van een integraal pakket van transportverzekeringen voor de hele keten van vervoer over land en water. Verhoging van omzet en verbeterde marge, dat laatste o.a. door verlaging van kosten door deze integratie, speelden natuurlijk ook een belangrijke rol. Verzekeraars kampen met krimpende marges en de tijd dat het geld gemakkelijk verdiend wordt is voorbij.

Belangrijk onderdeel van mijn opdracht was om deze integratie op een prettige manier te laten verlopen. Het was dus heel belangrijk dat deze voor de betrokken medewerkers en directieleden ingrijpende verandering goed voorbereid en uitgevoerd zou worden. Kernvraag was: hoe krijg ik dit voor elkaar in een omgeving van stabiliteit en weinig “natuurlijk vermogen” tot verandering?

 

Oplossing door eliminatie van problemen vooraf

Bij veel van dit soort samenvoegingen werkt men volgens het principe “van grote lijnen naar kleine stappen”. Er wordt een plan gemaakt, de grote lijnen worden bepaald en de fysieke samenvoeging vindt plaats. Natuurlijk is er met de medewerkers gepraat maar de praktijk is dat er nog vele open punten zijn en wantrouwen bij de werknemers die in een veel grotere onderneming opgenomen worden.

Ik heb er daarom voor gekozen om eerst volledig op het opbouwen van een relatie op basis van vertrouwen met deze medewerkers te kiezen. Dit door duidelijkheid te bieden wat het doel en de uitkomst van de integratie was en dat deze doelstellingen helder en consequent toegepast zouden worden. Door duidelijkheid en zekerheid te bieden over inkomen, emolumenten en functie wisten de medewerkers vooraf waar zij aan toe waren. Dit alles gebeurde in zowel individuele gesprekken als collectieve besprekingen en met een goede rolverdeling tussen de rol van mijn opdrachtgever als werkgever en die van mijzelf. Door een harmonisatiecommissie in te stellen, waarin alle belanghebbende disciplines vertegenwoordigd waren, konden alle andere vragen en onzekerheden afgevangen worden.

 

Voorbereiding bespaart tijd

De gedachte zou al snel kunnen zijn dat een dergelijke aanpak langdurig en duur is. Het omgekeerde is waar: als het vertrouwen gewonnen is, zijn alle barrières snel weggenomen. Dit bespaart tijd en geld en voorkomt vele frustraties die ontstaan zodra het verhaal vanuit grote lijnen als structuur en organisatieaanpassing gepresenteerd wordt. Anders gezegd en terug naar de titel boven mijn blog: een voor een organisatie betrekkelijk kleine wijziging wordt door een betrokken medewerker heel anders beoordeeld. Speel daar op in!

 

Mijn lering voor u ingezet?

Voor mij werd weer eens duidelijk dat door dicht tegen de betrokken medewerkers aan te opereren, maar wel met een heldere consequent gebrachte boodschap, de noodzaak van verandering positief opgepakt wordt. Zet de mensen centraal, wees duidelijk en laat zien hoe aantrekkelijk een verandering in je leven kan zijn.

Als u in mijn aanpak en persoon geïnteresseerd bent ben ik graag uw gesprekspartner.

 

Over VDK Business Coach

VDK Business Coach is een samenwerkingsverband van vier zelfstandige professionals. Coaches voor directie of management met expertise en ervaring om bedrijfsambities te realiseren en prestaties te optimaliseren. Objectieve coaches die verrassende verbeteringen realiseren. Meer informatie op: www.vdkbusinesscoach.nl.