Organisatiecultuur is een kostbaar ‘bezit’

 

Drankprobleem door werk

Organisatiecultuur is een kostbaar ‘bezit’ dat je niet kunt kopen of verkopen, zomaar kunt vervangen of gemakkelijk kan imiteren.

Organisatiecultuur heeft de betekenis van gedrag, gedragspatronen, stijl van leidinggeven en de manier waarop door de mensen wordt samengewerkt. Het begrip organisatiecultuur verwijst daarmee naar bepaalde gemeenschappelijke opvattingen over het reilen en zeilen van de organisatie en naar de wijze waarop deze opvattingen tot uiting komen in rituelen, symbolen, handelingen of procedures.

Organisatiecultuur is dus vooral een sociaal fenomeen. Door samen te leven, te werken en te leren, maken en dragen mensen een cultuur. Men is gehecht aan de heersende normen en waarden. Deze geven betekenis aan wat men doet en wat men laat.

Organisatiecultuur verschaft de medewerkers een identiteitsgevoel en betrokkenheid bij de organisatie, stuurt het gedrag van medewerkers in de organisatie en zorgt voor stabiliteit binnen het sociale systeem van de organisatie.

Een sterke cultuur is van groot belang voor het succes van een onderneming. Wie wil niet bij het ‘winnende team’ horen? Daarom zou iedere organisatie zich graag een sterke, homogene cultuur toewensen, maar onze praktijkervaring laat zien dat er op dit punt bij organisaties nog genoeg te verbeteren is.

 

Het onderscheid

Organisaties waarmee het slecht gaat, om welke oorzaak dan ook, hebben in regel een slechte organisatiecultuur omdat de bedrijfs- en merktrots (nagenoeg) verdwenen is. Er is een hoog ziekteverzuim, alsmede een hoog personeelsverloop. Er is geen geld om te investeren in een goede toekomst. Deze organisaties zijn vaak slecht gestructureerd en worden vaak slecht geleidt. Iedereen doet maar wat, naar eigen goeddunken of in eigen belang.

Organisaties waarmee het goed gaat, om welke oorzaak dan ook, hebben in regel een goede organisatiecultuur omdat de bedrijfs- en merktrots heel hoog is. Er is een laag ziekteverzuim, weinig personeelsverloop en er is geld om te investeren in een goede toekomst. Deze organisaties zijn vaak goed gestructureerd en worden vaak goed geleidt. Iedereen werkt gezamenlijk naar dat ene doel toe. Een mooi voorbeeld is City Box, aanbieder van (tijdelijke) opslagruimte, waar medewerkers trots waren op de onderneming en ‘geel bloed’ (de bedrijfskleur van City Box) door hun aderen stroomden. Elke maand was dat zichtbaar in de resultaten.

 

‘Vreemde ogen dwingen’.

Daarom is de inzet van een organisatieconsultant vaak verfrissend. Iemand van buitenaf die niet emotioneel betrokken is, die een organisatie- en cultuurscan maakt. De uitkomsten kunnen verrassend zijn in zowel positieve als negatieve zin. En dat biedt aanknopingspunten waarmee op meerdere aspecten een verbetering kan worden gerealiseerd.

Een organisatiecultuur is niet op 1 dag te veranderen. Zeker niet daar waar de organisatiecultuur slecht is. De ingrediënten van een cultuur bestaan voornamelijk uit gedrags- en cultuurkenmerken waarin medewerkers moeten willen geloven en naar willen handelen. En dat veranderen kost tijd en energie.

 

Cultuurverandering

Wel zijn uiteraard voor de korte termijn maatregelen te nemen die de cultuurverandering ondersteunen. Uit ervaring blijkt dat het definiëren van merk- en kernwaarden, die te delen met medewerkers en hen daar dagelijks op aan te spreken al leidt tot een aanzet van een cultuurverandering. Ook het aanbrengen van focus en duidelijke doelstellingen per afdeling en individuele medewerkers, die met hen te delen en hen daar dagelijks aan te houden, leidt tot zogenaamde ‘quick wins’. Zo heb ik dat ook bij City Box gedaan en het werkte.

Een cultuurverandering lukt het beste als er de noodzaak daartoe is en die noodzaak ook door alle medewerkers onderschreven wordt. Het moet hen duidelijk zijn waarnaartoe de organisatie wenst te gaan. Ook is het zaak dat medewerkers betrokken worden bij de cultuurverandering.

 

Een goede communicatie is een pre

Directies denken 6 maanden na over gewenste cultuur.

Ze nemen 6 weken om het op papier te zetten.

In 6 dagen overtuigen ze hun staf.

In 6 uur wordt het aan de “manschappen” verteld.

Die hebben 6 minuten om het te begrijpen en 6 seconden om vragen te stellen.

Is het dan gek dat ze niet doen wat we willen?!!!

 

Over VDK Business Coach

VDK Business Coach is een samenwerkingsverband van vier zelfstandige professionals. Coaches voor directie of management met expertise en ervaring om bedrijfsambities te realiseren en prestaties te optimaliseren. Objectieve coaches die verrassende verbeteringen realiseren. Meer informatie op: www.vdkbusinesscoach.nl.