Integrity counts when nobody is watching you!

‘Integrity counts when nobody is watching you’

Dit is een kreet die menigeen zich mag aantrekken. Uiteraard begint dat binnen een organisatie op het hoogste niveau, het boegbeeld van de organisatie. Integriteit of wellicht een gebrek daaraan heeft voornamelijk met de organisatiecultuur te maken. Zijn medewerkers zich bewust van de (geschreven en ongeschreven)  integriteitsregels? Hoe worden ze nageleefd? Wie geeft het goede voorbeeld?

IntegriteitBedenk dat een organisatiecultuur die bestaat uit voornamelijk ongeschreven regels veel sterker is dan een organisatiecultuur die bestaat uit voornamelijk geschreven regels. In het laatste geval zullen de medewerkers de voorgeschreven regels uitvoeren zonder de achtergrond te begrijpen (‘ik doe dit omdat het moet, maar waarom het moet…? Geen idee, het zal wel zo horen.’). In het eerste geval zullen medewerkers de cultuur- en gedragskenmerken begrijpen en er naar leven. Zij snappen waarom ze ‘het zus en zo’ moeten doen. Dat komt door hun intrinsieke betrokkenheid of wellicht passie. Het laatste is overigens te prefereren.

 

Voorbeeldfunctie

Als de algemeen directeur elke middag met zijn bedrijfs creditcard gaat lunchen en heel veel geld daarbij steeds uitgeeft, zullen medewerkers niet accepteren dat zij de broekriem strakker moeten aanhalen omdat het niet goed gaat met het bedrijf. Medewerkers gaan zich spiegelen aan de algemeen directeur. En hier ligt een kans maar ook een bedreiging.

Daarom ook de quote: ‘Integrity counts when nobody is watching you!’ En eigenlijk geldt dat voor iedereen. Het is niet zo moeilijk om je te gedragen als er op je gelet wordt.

 

Kernwaarden

Maar wat nu als er niet op je gelet wordt? Wat zijn dan je eigen gedragsnormen en kernwaarden en hoe matchen die met de gedragsnormen en kernwaarden van de organisatie waarvoor je werkt? Er zijn voldoende voorbeelden van ‘zonnekoningen gedrag’ van directeuren die toonden  hoe het niet moet. Daarbij faalde bij hen ook nog eens het toezicht door de interne toezichthouder. Er werd dus dubbel gefaald met de bekende resultaten (zoals bijvoorbeeld bij Rochdale, Vestia, de financiele sector en Volkswagen).

 

Over VDK Business Coach

VDK Business Coach is een samenwerkingsverband van vier zelfstandige professionals. Coaches voor directie of management met expertise en ervaring om bedrijfsambities te realiseren en prestaties te optimaliseren. Objectieve coaches die verrassende verbeteringen realiseren. Meer informatie op: www.vdkbusinesscoach.nl.